top of page

DECISIONCADDY TILBYDER

Hos DecisionCaddy er vi specialister i mødeledelse og forbedring af mødekultur gennem en digital mødepraksis. Vi fokuserer på at forbedre beslutningsmøder, herunder ledergruppemøder, styregruppemøder, direktionsmøder, udvalgsmøder, komitémøder og andre tværorganisatoriske møderækker. 


DecisionCaddy tilbyder træning i en mødepraksis, som samlet set kan mindske tiden brugt på møder med op til 25%. For de fleste organisationer er det bedste middel til en effektiv mødekultur, en effektivisering af den digitale mødepraksis.


Det er en fordel, hvis din virksomhed allerede eller i fremtiden vil anvende Microsoft Teams som den primære samarbejds- og kommunikationsplatform.

Læs her, hvilke services vi tilbyder og find ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe dig og din virksomhed. 

LEDELSESRÅDGIVNING

DecisionCaddy hjælper ledelsen med at omstille og forandre den eksisterende mødekultur, men vi kan ikke gør det uden jer. Derfor vil vi først og fremmest tilbyde rådgivning for ledergrupper i, hvordan i kan fremme jeres mødekultur gennem en digital mødepraksis. Vi klæder ledelsen på i forhold til, hvordan i bedst muligt kan praktisere en fælles måde at facilitere et beslutningsmøde på.

 

Via vores Fem faser af mødepraksis faciliterer vi en proces, der sikrer klare retningslinjer og struktur på jeres vigtigste møder. Forventeligt vil i opleve at de redskaber vi giver jer kan og vil bruges i andre mødesammenhænge i organisationen.

TRÆNING AF MEDARBEJDERE

Træningen af medarbejdere vil tage udgangspunkt i vores Fem faser af mødepraksis, som er specifikt rettet mod mødedeltagere, mødefacilitatore og mødeindkaldere, da de alle har forskellige roller og er med til at påvirke virksomhedens mødekultur. 

Denne træning vil være basis oplæring for alle medarbejdere i brugen af Microsoft Teams. Derudover tilbyder vi mere uddybende træning i, hvordan man bedst muligt anvender endnu flere af Microsoft Teams' funktioner til en effektiv mødepraksis.

IMPLEMENTERING AF DIGITALE VÆRKTØJER

DecisionCaddy hjælper dig og din virksomhed med at implementere de rette digitale værktøjer til opnå en effektiv mødekultur. Vi mener at de rette digitale værktøjer er med til at yde den bedste mulige oplevelse af selve mødepraksissen. Gennem DecisionCaddy kan du få adgang og hjælp til implementering af følgende værktøjer: 

Decisions

En tilføjelsesapp til Microsoft Teams, som hjælper dig med at afholde effektive møder.

Plandisc

Et program, hvor du kan oprette et digitalt årshjul og planlægge virksomhedens møder på årsbasis.

DecisionCaddy indgår i et tæt samarbejde med jeres IT-afdeling og rådgiver i, hvordan værktøjerne med fordel kan anvendes i forskellige dele af de Fem faser af mødepraksis.

TILPAS DINE EGNE SERVICES

DecisionCaddy tilbyder muligheden for at modtage den hjælp og rådgivning som du og din virksomhed har brug for. Vi sammensætter en løsning, der bedst muligt hjælper jeres virksomhed med at opnå en mere effektiv mødepraksis og dermed opnå en bedre mødekultur.

Services: Services

KONTAKT OS

Tak for din indsendelse!

Services: Contact
bottom of page